system ISO

Zintegrowany System Zarządzania Jakością

Spółka SBS Technology Poland

System ISO

Spółka SBS Technology Poland od samego początku działalności wprowadza Zintegrowany System Zarządzania Jakością (ZSZJ) według norm ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001, który integruje wymagania dotyczące zarządzania jakością, środowiskiem, zdrowiem i bezpieczeństwem pracy w jednym spójnym systemie. Taka integracja pozwala naszej organizacji na efektywne zarządzanie różnorodnymi aspektami działalności, poprawę efektywności, zwiększenie satysfakcji klientów oraz minimalizację ryzyka w biznesie. Wartością dodaną wprowadzenia zintegrowanego systemu zarządzania jakością według wspomnianych norm są zmniejszenie kosztów zarządzania, usprawnienie procesów, zwiększenie zaangażowania pracowników, poprawę relacji z klientami oraz zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku.

  1. ISO 9001 – Zarządzanie Jakością: Norma ISO 9001 definiuje wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, które pomagają organizacji w zapewnieniu ciągłego doskonalenia procesów, zwiększeniu satysfakcji klientów oraz osiągnięciu celów biznesowych. Włączenie tych wymagań do ZSZJ pozwaliło na skoncentrowanie się na zapewnieniu jakości produktów i usług.
  2. ISO 13485 – System Zarządzania Jakością w Przemyśle Medycznym: Norma ISO 13485 jest specjalnie dostosowana do branży medycznej i określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością dla producentów urządzeń medycznych. Integracja ISO 13485 do ZSZJ pozwala nam na spełnienie ścisłych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności produktów medycznych
  3. ISO 14001 – Zarządzanie Środowiskowe:Norma ISO 14001 określa wymagania dotyczące zarządzania środowiskiem, pomagając spółce w identyfikowaniu, kontrolowaniu i minimalizowaniu wpływu ich działalności na środowisko. Integracja ISO 14001 do ZSZJ umożliwia skuteczne zarządzanie aspektami środowiskowymi procesów produkcyjnych oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko.
  4. ISO 45001 – Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy:Norma ISO 45001 definiuje wymagania dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla pracowników. Integracja ISO 45001 do ZSZJ pozwala na skoncentrowanie się na zapobieganiu wypadkom, chorobom zawodowym oraz ciągłemu poprawianiu warunków pracy.

Korzyści z wprowadzenia zintegrowanego systemu zarządzania jakością według norm ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 obejmują zmniejszenie kosztów zarządzania, usprawnienie procesów, zwiększenie zaangażowania pracowników, poprawę relacji z klientami oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku.

Certyfikaty ISO

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wchodzimy na kolejny, wyższy poziom, jakości świadczonych przez nas usług.

ZAPYTAJ O WYCENĘ

Wypełnij formularz, aby otrzymać bezpłatną wycenę​